In de Polders van Kruibeke zijn we gestart met het verwijderen van exoten. Een opdracht die kadert in het Life+ project Scalluvia. 

In de Polders van Kruibeke in de omgeving van de Rupelmondse en de Bazelse kreek staan nog heel wat exoten. Dat zijn planten die oorspronkelijk niet in onze streken voorkomen. Soorten als bamboe, coniferen en rododendron gaan we verwijderen, zodat inheemse soorten kunnen groeien en bloeien. Typische soorten van een elzenbroekbos, zoals zwarte els, Europese vogelkers, wilg, sporkehout, elzenzegge, watermunt, moerasspirea, dagkoekoeksbloem en pinksterbloem krijgen er alle kansen. De werken kaderen in het door de Europese Unie gesteunde Life+ project Scalluvia en dragen bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.


Hier vind je meer info over de Polders van Kruibeke.