Wat is een wetland?

Wetlands zijn drassige gebieden waar zeldzame planten en dieren leven. ’s Winters staat het grondwater er hoog, in de zomer daalt het.

In natte graslanden houden watervogels zoals de roerdomp zich graag schuil.

Wetlands zijn heel divers. Het landschap kan er variëren van open water tot rietland, dat dan weer overgaat in elzenbroekbossen.

De bomen staan er bijna het hele jaar met hun wortels in het water en vormen prima schuil- of nestplekken voor tal van diersoorten. In de vele sloten, kreken en plassen leven vissen, amfibieën en libellen.

Een ander type wetland zijn natte graslanden. Waar begraasd of gemaaid wordt, ontstaan bloemrijke hooi- en graslanden. Daarin voelen vooral weidevogels zich prima thuis.