Wat zijn de ingrepen?

Gecontroleerd overstromingsgebied (GOG)

Een gecontroleerd overstromingsgebied is een gebied naast de rivier dat wordt afgebakend met een ringdijk. Het dient als waterbuffer bij extreme weersomstandigheden. Lees meer 

Ontpoldering

Bij een ontpoldering geven we de polder terug aan de rivier. Zo krijgt die meer overstromingsruimte en tegelijk ontstaat er getijdennatuur. Lees meer

Wetland

Wetlands zijn drassige gebieden waar zeldzame planten en dieren leven. ’s Winters staat het grondwater er hoog, in de zomer daalt het. Lees meer

Monitoring grondwaterstanden

In het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier zal via een verhoging van de grondwaterstanden wetland tot stand komen. De grondwaterstanden worden continu gemonitord. Lees meer