Deelprojecten

Beneden-Nete

De vallei tussen de rivier Beneden-Nete en het Netekanaal is een zeldzaam vogelparadijs met brede rietkragen en vijvers vol vis. Met een invulling als wetland wordt die typische natuur in Anderstadt 2, Polder van Lier, Zone Hof van Lachenen en Vijvers aan Anderstadt nog meer in de verf gezet. Anderstadt 1 gaat helemaal terug naar de rivier, zodat je straks vanop de dijk een prachtig zicht hebt op slikken en schorren. Lees meer

Varenheuvel-Abroek

In Varenheuvel-Abroek, een Sigmaproject van 135 hectare op het grondgebied van Grobbendonk, Zandhoven en Nijlen, loop je dwars door weids landbouwgebied. Ideaal voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden, waar de kwartelkoning en het paapje zich straks hopelijk thuis voelen. Wel willen we de landbouw zoveel mogelijk behouden. Lees meer

Mondingsgebied van de Grote Nete

Het Mondingsgebied van de Grote Nete in Berlaar, Nijlen en Lier, wordt een mooi stukje van 54 hectare vol rietpartijen en open water. Met die aanpassingen kun je er over enkele jaren wellicht heel wat planten- en diersoorten aantreffen die het momenteel moeilijk hebben. De zeldzame roerdomp, een reigerachtige vogel, is een van die kieskeurige gasten. Lees meer