Deelprojecten

De Bunt

Door het getij weer in het gebied te laten, wordt de natuur nog adembenemender. Tegelijk zal het waterpeil bij stormtij zakken. Op de dijken is het aangenaam wandelen en fietsen. Hou hier zeker even halt en geniet van het brede uitzicht op de Durme. Lees meer

Groot Broek en Klein Broek

Groot Broek (Waasmunster en Temse) en Klein Broek (Temse), de naam zegt het zelf al, waren oorspronkelijk moerassige gebieden. We geven ze terug aan de rivier, zodat die meer speling krijgt. Lees meer

Weijmeerbroek

Ook in Weijmeerbroek, tussen de Durme en de Oude Durme, tref je een open meersenlandschap aan met graslanden omzoomd met riet, moerasvegetatie en bosgordels. Net zoals in Bulbierbroek maakten de populieren plaats voor soortenrijke graslanden. Lees meer

Bulbierbroek

In Bulbierbroek in Hamme wijken de populieren voor de oorspronkelijke natte natuur. Daarvoor is er een omvormingsbeheer nodig. Dat voeren we uit in samenwerking met landbouwers. Die vlotte samenwerking werpt nu zijn vruchten af! Lees meer

Hagemeersen

In Hagemeersen in Lokeren kon je vroeger al wandelen door de vochtige en bloemrijke graslanden. Die prachtige natte natuur gaan we verder ontwikkelen. Zo komen er graslanden in het oosten en ruigte en moerasbos in het westen. Lees meer

Potpolder IV

In de jaren 1940 en 1950 werd in Waasmunster een zogenaamde potpolder aangelegd, bedoeld om overtollig water op te vangen. De potpolder en de dijken errond voldoen niet aan de huidige normen van het Sigmaplan. Een grondige renovatie dringt zich op. Lees meer