Wat zijn de ingrepen?

Maaien en plaggen

Over een oppervlakte van ongeveer 10 hectare graven we de bovenste, voedselrijke grondlaag af tot een diepte van 10 tot 20 centimeter. Lees meer

Een ketting van poelen

Een tiental nieuwe poelen geven de kamsalamander een uitgekiend leefgebied. Lees meer