Dorent

In het charmante natuurgebied Dorent tronen binnenkort weer de zeldzame grote pimpernel en de kamsalamander. Dorent ligt vlak naast de ‘nieuwe’, gekanaliseerde Zenne en wordt doorkruist door grachten, beken en de ‘Oude’ Zenne. Daarom is dit sappig stukje natuur perfect voor de ontwikkeling van wetland.

Oppervlakte: 90 hectare
Grondgebied: Vilvoorde en Zemst
Type gebied: natuurgebied 
Invulling gebied: wetland
Straks steekt de grote pimpernel weer met kop en schouders boven de graslanden van Dorent uit.

In tegenstelling tot de meeste Sigmagebieden krijgt Dorent een exclusieve natuurbehandeling. De aanleg van een overstromingsgebied op deze locatie is niet nodig. Daarvoor zorgt het stroomafwaarts gelegen Sigmaproject Dijlemonding. Dorent is nu al een graslandgebied doorsneden door hagen, waterpartijen, stukjes bos en op de hogere gelegen rand een akker. Op termijn zullen soortenrijke graslanden hier hoogtij vieren. Piece de resistance wordt de grote pimpernel, een rood-paarse stengelplant. Met uitgekiende maatregelen willen we ook de kamsalamander weer verwelkomen in tien zuivere poelen, waar weinig of geen vissen in rondzwemmen. Bepaalde percelen blijven bruikbaar als hooi- of paardenweiland.