Deelprojecten

Het Zennegat

Waar de Zenne, het kanaal Leuven-Dijle en de Dijle in elkaar vloeien, ligt het Zennegat, een non-conformistisch gehuchtje met artistieke bewoners en enkele bruine kroegjes. Op dat kruispunt van rivieren creëert het getij een boeiend natuurfenomeen. Lees meer

Grote Vijver

De Grote Vijver – het overstromingsgebied recht tegenover het Zennegat – heeft er dankzij het Sigmaplan enkele troeven bij. Het noordelijke deel zal meermaals per jaar overtollig rivierwater bergen. De ruigtes en rietvelden die zo ontstaan die door de dagelijkse instroom van het getij ontstaan, zijn hier helemaal aan aangepast. Het zuidelijke deel, waar de vijver ligt, treedt alleen in extreme situaties in actie. Trek dus gerust je waterski’s aan! Lees meer

Tien Vierendelen 

Tien Vierendelen ligt in de Willebroekse deelgemeente Heindonk, van oudsher een landelijk dorpje met groen en veeteelt, maar ook water. Tien Vierendelen zal daarom bij extreem stormtij, ongeveer eens in de twintig jaar gecontroleerd overstromen. Lees meer

Bovenzanden

Bovenzanden langs de Rupel in Willebroek is een bestaand gecontroleerd overstromingsgebied. Binnen enkele jaren wordt het overstromingsgebied omgevormd en krijgt het er een natuurinvulling bij. Lees meer