Wat zijn de ingrepen?

Dijkwerken

Waar dat kan, is het verlagen of openmaken van de dijk een mogelijke maatregel.