Tijarm Merelbeke

De tijarm van Merelbeke vormt de verbinding tussen de Boven-Schelde en de Ringvaart rond Gent. De oevers van deze met groen omzoomde waterweg kampen op bepaalde plaatsen met verzakkingen. Het talud herstellen we in 2017. Daarnaast investeren we in stevige, hogere dijken.

Lengte: 2,7 kilometer
Hoogte: 8 meter TAW*
Grondgebied: de gehele rechteroever van de Tijarm
Type gebied: dijkwerk

 Om de huizen aan de rechteroever van de tijarm te beschermen tegen hoge waterpeilen, opteren we voor structurele dijkwerken. De oevers verstevigen we waar nodig door er stukken steen op te storten, en de dijken komen op een hoogte van 8 meter TAW* te liggen, de veilige Sigmahoogte voor dijken langs de Schelde in geval van extreem stormweer.

De lokale herstellingswerken aan het talud vinden in 2017 plaats. De dijkwerken starten pas ten vroegste in 2019.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.