Noeveren

Noeveren, een Booms gehucht langs de Rupel, is al van oudsher een industriële zone. Daarom deden de resten van het voormalige petroleumoverslagbedrijf tot voor kort dienst als waterkering. Deze waterkering was echter te laag volgens de Sigmanormen. Dus legden we een nieuw en groen dijktracé aan. Maar eerst moest de ernstige bodemvervuiling aangepakt worden. 

Lengte: 240 meter
Hoogte: 8,35 meter TAW*
Grondgebied: Noeveren (Boom) op de rechteroever van de Rupel
Type gebied: dijkwerk

Oude, betonnen constructies en gebouwen van het voormalige petroleumoverslagbedrijf deden lang dienst als waterkering. De betonnen constructies waren echter te laag om aan de normen van het Sigmaplan te voldoen. Dus sloopten we zeze om plaats te ruimen voor een nieuwe waterkering. Op de nieuwe, groene dijk legden we een jaagpad aan, waarvan wandelaars en fietsers volop gebruik kunnen maken. Ook kunnen we zo de waterkering makkelijk inspecteren en onderhouden.

De werken verliepen in twee grote fases. De dijkwerken werden opgedeeld in twee fasen. Eerst werd er een bodemsanering uitgevoerd. We verwijderden daarvoor een vervuilde zone met oude stookolietanks en loodsen, die middenin de dijk stonden, en de dijk werd doorgetrokken. Tijdens fase twee, een paar 100 meter verder, werden oude vervallen stukken kaaimuur uit de tuinen van omwonenden afgebroken.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.