Melle

Vroeger was de dijk tussen de Gondebeek in Melle en Kwatrecht niet toegankelijk, maar nu kun je er comfortabel fietsen en wandelen over het jaagpad. We hebben de dijk verhoogd, verzwaard en versterkt. Zo is het achterland prima beschermd tegen waterellende.

Lengte: 2 kilometer
Hoogte: 8 meter TAW*
Grondgebied: tussen de Gondebeek en Kwatrecht op de rechteroever van de Schelde
Type gebied: dijkwerk

 

De nieuwe dijk in Melle Naast de dijkwerken legden we in Melle ook drie uitwateringssluizen en een gracht aan. Het tracé van de dijk is niet veranderd, maar in tegenstelling tot vroeger wel toegankelijk voor fietsers en voetgangers, via een jaagpad dat langs het hele dijktraject loopt.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.