Forten Lillo en Sint-Filips

De forten Lillo en Sint-Filips – ooit de trotse voorposten van de stad Antwerpen – krijgen een opknapbeurt en hoognodige dijkwerken tussen beide sites. Boven op de toekomstige dijk leggen we een ruim fietspad aan, voor verkeer in beide richtingen. Dat biedt fietsers een aangename route langs het water.

Lengte: 8 kilometer
Hoogte: 11 meter TAW*
Grondgebied: tussen Lillo en Fort Sint-Filips op de rechteroever van de Schelde
Type gebied: dijkwerk
De Antwerpse forten op een kaart uit de 17de eeuw Tussen de forten van Lillo en Sint-Filips verhogen we de dijk. Aan Fort Lillo zelf verlagen en renoveren we de dijk met opdrijvende waterkeringsdeuren, opdat het unieke uitzicht op de Schelde niet verloren zou gaan. Die zijn bij laagwater verzonken en stijgen bij hoogwater. Het bestaande jachthaventje wordt verplaatst om de authentieke slotgracht te herstellen. De ruimte die het natuurgebied Galgeschoor verliest, compenseren we stroomopwaarts met nieuwe getijdennatuur. We ontpolderen de zone tussen de parking van Covestro aan de Scheldelaan en de brandweerkazerne van Lillo.

Tussen Lillo en het Fort Sint-Filips, gelegen in een zuidelijke Scheldebocht, komt een waterkeringsmuur van 2 kilometer lang en 4 meter hoog. Aan de oever van het fort realiseren we een slik- en schorrengebied. Na ontpoldering ter hoogte van Fort Sint-Filips krijgt de Schelde in een deel van het gebied extra speelruimte. Ook in de Schelde zelf worden bijkomende slikken aangelegd. De realisatie van deze dijkwerken, sanering en ontpoldering gebeurt samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.