Fort Sint-Filips tot Noordkasteel

Fiets je op de Rechterscheldeoever tussen de Scheldelaan en de Oosterweelsteenweg? Dan passeer je de historische verdedigingsmonumenten Fort Sint-Filips en Noordkasteel. Vroeger dienden het fort en de citadel als controlepunten om de Schelde van vijanden te vrijwaren. Nu beschermen de dijkwerken tussen beide constructies het Antwerpse havengebied tegen wateroverlast.

Lengte: 4,4 kilometer
Hoogte: 11 meter TAW*
Grondgebied: tussen Noordkasteel en Fort Sint-Filips op de rechteroever van de Schelde
Type gebied: dijkwerk
Het jaagpad langs Noordkasteel   Tussen het Noordkasteel en Fort Sint-Filips hebben we de dijken verhoogd en zorgden we ervoor dat de getijdennatuur maximale groeikansen krijgt. De aanleg van die natuurpracht kadert in de verruiming van de Westerschelde en krijgt Europese steun. Dit internationale programma, Staats-Spaanse Linies, wil de samenhang tussen verdedigingswerken, zoals de fortengordel rond Antwerpen, versterken en herstellen.

*Tweede Algemene Waterpassing (TAW): de referentiehoogte voor hoogtemetingen in België. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende.