Binnen het Sigmaproject Demervallei zullen we tientallen afgesneden rivierbochten herenigen met de Demer. Nog tot eind juli loopt er een openbaar onderzoek over de aantakking van vijf meanders in Rotselaar, Begijnendijk en Aarschot.

Meanders zijn natuurlijke bochten in de rivier die in de loop der jaren zijn afgekoppeld. Door verschillende meanders tussen Werchter en Diest opnieuw op de Demer aan te sluiten, geven we enerzijds extra stroomruimte aan de rivier, wat een troef is om overstromingen te voorkomen. Anderzijds geeft het een injectie aan de natuur in de verdroogde vallei.

Openbaar onderzoek

In eerste instantie wordt er gewerkt aan de meanders die goed bewaard zijn gebleven en makkelijk opnieuw aangetakt kunnen worden. De eerste meander die we aanpakten, tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest, werd in april feestelijk ingevaren. Nu vragen we bij de Vlaamse overheid een omgevingsvergunning aan voor vijf andere meanders.

De gemeentes Rotselaar en Aarschot organiseren een openbaar onderzoek van 28 juni tot en met 27 juli; de gemeente Begijnendijk van 26 juni tot en met 25 juli. De gemeentes zullen aan de Vlaamse overheid ook een advies bezorgen. Wie het volledige dossier wil inkijken, kan terecht op de dienst Omgeving van de gemeentes.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen, standpunten en bezwaren formuleren. Dat kan digitaal via www.omgevingsloket.be/omvPubliek of via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Eerder dit jaar werd de eerste meander in de Demervallei opnieuw aangesloten, in het kader van het Europese project LIFE Belini.

Wat gaan we precies doen?

Er wordt opnieuw Demerwater in de meanders gelaten. Afhankelijk van de locatie gebeurt dat via een koker of via een open verbinding aan de in- en uitlaat van de meander. Om die kokers te bouwen en de open verbindingen te creëren, wordt de dijk lokaal afgegraven.

Zodra we de omgevingsvergunning op zak hebben, zullen we starten met ‘meander 23’ in Rotselaar. De onverharde Demerdijk wordt dan omgeleid rond de meander. Het werfverkeer zal gebruikmaken van de onverharde dijk (via de brug van Betekom). Het aansluiten van meander 23 heeft geen effect op de overstromingsgevoeligheid van de woningen in de Demervallei en kan dus uitgevoerd worden zonder extra beschermingsmaatregelen.