Wijmeers

Het Sigmagebied Wijmeers ligt volledig in Berlare en omvat twee delen: een gecontroleerd overstromingsgebied (Wijmeers 1) en een gebied dat ontpolderd werd (Wijmeers 2).

Oppervlakte: 159 hectare (Wijmeers 1) en 28 hectare (Wijmeers 2)
Grondgebied: Berlare
Type gebied:
  • Wijmeers 1: gecontroleerd overstromingsgebied
  • Wijmeers 2: ontpoldering
Invulling gebied:

getijdennatuur

Rietgors

Bruine kikker

Vuurlibel

Het gecontroleerd overstromingsgebied Wijmeers 1 zal naar schatting maar één keer om de vijftig jaar onder water lopen. De overstromingsgebieden Paardeweide en Bergenmeersen lopen eerst onder en pas als die zones gevuld zijn, treedt ook Wijmeers 1 in werking. Het deel dat het verst van de Schelde ligt, overstroomt zelfs maar één keer om de honderd jaar. Daar hebben we het niveau van het grondwater verhoogd, zodat er zich wetland ontwikkelt. Via een brede opening in de Scheldedijk kan rivierwater de ontpoldering Wijmeers 2 binnenstromen. Op het ritme van eb en vloed ontstaan er authentieke zoetwaterslikken en -schorren. In Wijmeers treden de meest ingrijpende veranderingen op. Het gebied kreeg een complete landschappelijke make-over, de dijken vormen nieuwe belevingsassen.