Bergenmeersen

In dit gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij – na het pilootproject Lippenbroek het eerste ter wereld! – vind je gevarieerde getijdennatuur met slikken, schorren en wilgenvloedbos.

Oppervlakte: 41 hectare
Grondgebied: Wichelen
Type gebied: gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij
Invulling gebied: getijdennatuur

 

Blauwborst Een innovatieve sluis (het type is wereldwijd uniek) laat een beperkte hoeveelheid Scheldewater Bergenmeersen in- en uitstromen op het ritme van eb en vloed. Zo ontstaat zeldzame natuur in de vorm van zoetwaterslikken en -schorren en wilgenvloedbos. De combinatie van een gereduceerd getijdengebied met een overstromingsgebied maakt dat we bij extreme weersomstandigheden een grote hoeveelheid water kunnen bergen in Bergenmeersen. Dat is echter maar één of twee keer per jaar nodig en blijft compatibel met de natuurinrichting.

Bij eb komen de slikken bloot te liggen, zodat wintertalingen, bergeenden en tal van steltlopers er naar voedsel kunnen zoeken. De kreken en plassen zijn echte kraamkamers voor vissen uit het Scheldebekken.

Op de schorren breiden typische moerasplanten als riet en grote lisdodde zich uit. In de zomer tovert grote kattenstaart Bergenmeersen om tot een paarse zee. Na verloop van tijd zullen wilgen het gebied koloniseren.

In de rietkragen en wilgenvloedbossen voelen de blauwborst en de kleine karekiet zich helemaal thuis. Ook hopen we dat de kwak een bezoekje zal brengen.