De Cluster Bornem bevindt zich pal in het waardevolle landschap ‘Polder en kasteel van Hingene’ en grenst aan het beschermde Domein d’Ursel. Alle ingrepen die we plannen in dit gebied sluiten naadloos aan bij het omliggende erfgoed en landschap.

Michiel Derycke van Waterwegen en Zeekanaal NV: “Het landschap in Bornem is heel waardevol. Met het Sigmaplan willen we dat aspect nog versterken. Daarom vervlechten we de veiligheidswerken – nodig om de regio te beschermen tegen overstromingen uit de Schelde – met nieuwe natuur. En ook de ankerplaats ‘Polder en kasteel d’Ursel’ krijgt een plek in onze plannen.”

Notelaars op Notelaerdreef

Er zullen straks weer notelaars staan op de Notelaerdreef. Gekende bezienswaardigheden in het gebied zijn het paviljoen De Notelaer en het kasteeldomein d’Ursel. Die worden met elkaar verbonden door de Notelaerdreef. “Na de aanleg van het overstromingsgebied zal de Notelaerdreef dienstdoen als ringdijk.”

Heraanleg Groene Wiel

De grote plassen water of ‘wielen’, die kenmerkend zijn voor een overstromingslandschap, ontstonden bij dijkdoorbraken in het verleden. “Met grote kracht stroomde het water het gebied achter de dijk in en sloeg een gat in de grond, dat zich opvulde met water en sediment”, weet Michiel Derycke. “Vaak werd de nieuwe dijk daarna aangelegd rond de wielen.”

"Wielen ontstonden wanneer water met grote kracht het gebied achter de dijk binnenstroomde en een gat sloeg in de grond"
Michiel Derycke

 

Ook het Groene Wiel, een plas water net buiten het toekomstige overstromingsgebied van de Oudbroek-Schellandpolder, vormde zich op die manier. Door het Groene Wiel opnieuw te verbinden met het historische Wouterswiel en er natuurvriendelijke oevers rond aan te leggen, geven we de natuur in Bornem een boost”, vult Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos aan. Het Wouterswiel wordt weer met het Groene Wiel verbonden.