Oudbroek-Schellandpolder

Bij stormtij zal de Oudbroek-Schellandpolder in alle veiligheid Scheldewater opvangen. De monotone populierenbossen vormen we om tot natuurlijke moerasbossen.

Oppervlakte: 133 hectare
Grondgebied: Bornem
Type gebied:  gecontroleerd overstromingsgebied
Invulling gebied: wetland
Oudbroekpolder Schellandpolder

Dit overstromingsgebied zal de achterliggende woonkernen en de ruimere regio beschermen tegen wateroverlast. Bij stormtij, slechts een of twee keer per jaar, zal de Oudbroek-Schellandpolder in alle veiligheid Scheldewater opvangen. Ook de natuur krijgt een opsteker. De monotone populierenbossen vormen we om tot natuurlijke moerasbossen. Daarin groeien bomen zoals de els en de wilg, die graag met hun wortels in het water staan. Bestaande waterpartijen en waterlopen richten we in, zodat de natte natuur er beter tot zijn recht komt.