Groot Schoor en Stort van het Buitenland

Groot Schoor en Stort van het Buitenland worden ontpolderd. Er ontstaan mooie zoetwaterslikken en -schorren, uniek op wereldschaal! 

Oppervlakte: 23 hectare (Groot Schoor) & 7,7 hectare (Stort van het Buitenland)
Grondgebied: Bornem
Type gebied:  ontpoldering
Invulling gebied: getijdennatuur
Groot Schoor Stort van het Buitenland

Door een opening te maken in de Scheldedijk stellen we het Groot Schoor, omgeven door de Vitsdam en Spierbroekpolder, en het Stort van het Buitenland, ter hoogte van de brug naar Temse, bloot aan eb en vloed. Hier ontwikkelen zich zoetwaterslikken en -schorren. Die bieden ideale rust- en leefplekken voor allerlei bijzondere vogels, vissen en ongewervelden. Op de schorren groeit eerst riet, dat op termijn evolueert naar een wilgenvloedbos.

Getroffen landbouwers in het gebied kunnen rekenen op compensatie via flankerende landbouwmaatregelen.