Kaaimuurstabilisatie Nieuw Zuid

 • Veertig meter landinwaarts wordt een damwand in de bodem geheid en tijdelijk verankerd. Die wand zal de latere bouwput voor de nieuwe kaaimuur beschermen.

 • Aan de hand van explosieven breken we de historische kaaimuur af. Daarvoor werken we samen met een gespecialiseerde onderaannemer en experts van de Koninklijke Militaire School (KMS). Deze techniek passen we toe in de vijf verschillende zones van Nieuw Zuid. Eerst verwijderen we zorgvuldig de historische stijlelementen (bolders, blauwe steen, parementsteen) om ze later zo goed mogelijk te kunnen hergebruiken. Na de afbraak wordt het puin van de oude muur uit de bouwput geruimd. De methode met explosieven werd al toegepast in de eerste van de vijf deelzones van Nieuw Zuid. We evalueren nog of we ook voor de vier andere deelzones die aanpak zullen hanteren.

 • We heien een nieuwe constructie van stalen buispalen en damwanden in de ondergrond. Door de damplanken op bepaalde plaatsen in te korten, blijft het waterpeil in de bouwput gelijk aan dat op de Schelde. Zo ontstaan er geen drukverschillen.

 • Eens het stalen geraamte van de nieuwe constructie er staat, vullen we de bodem van de Schelde tussen de combiwand en de historische stutkisten met steenpuin, om de voet van de nieuwe muur te verstevigen.

 • De bouwput vullen we gedeeltelijk op terwijl hij nog onder water staat.

 • De damplanken verhogen we opnieuw, zodat er geen water meer vanuit de Schelde in de bouwput kan stromen.

 • Achter de eerste bouwput graven we een tweede, kleinere bouwput.

 • Door bemaling (reguleren van het grondwaterpeil) wordt de eerste bouwput volledig drooggelegd. Op de aangevulde grondlaag in de bouwput komen legankers die de achterwand met de combiwand verbinden. Vervolgens vullen we de bouwput verder aan. Op een hoger niveau komt nog een tweede rij legankers.

 • De legankers worden aangespannen vanuit bouwput 2. Ook die bouwput vullen we op. De damwand, die in de eerste fases diende om bouwput 1 te beschermen, is nu de ankerwand voor de nieuwe kaaimuurconstructie geworden.

 • Boven op de combiwand komt een betonnen draagbalk. Daarop bevestigen we mallen van de historische stijlelementen. Tot aan de gemiddelde hoogwaterlijn wordt de authentieke muurstructuur perfect nagebootst: de gerecupereerde natuursteen boven de laagwaterlijn, de blauwe deksteen en de karakteristieke bolders meer naar boven toe.

 • Op de kaaizone brengen we tot slot een tijdelijke verharding aan. Die zal dienstdoen tot de kaaien definitief worden ingericht en de waterkering tot op Sigmahoogte wordt opgetrokken.