Vlak bij het Eilandje en het MAS, aan de Tavernierkaai en Van Meterenkaai, stabiliseren we de kaaimuur. Omdat de site heel wat erfgoed herbergt, worden de werken begeleid door een team van archeologen. Zij kregen de kans om de historische muur uitvoerig te bestuderen.

Ter hoogte van het Loodswezengebouw onderzochten de archeologen voor het eerst de 16de-eeuwse kaaimuur. Ze ontdekten dat de muur was opgebouwd in baksteen. Aan de kant van de stad versterkten steunberen de kaaimuur. Daartegen werden in de 16de eeuw woningen opgetrokken.

Ook een van die woningen werd voor een stuk zichtbaar. De archeologen zagen dat de bewoners de ruimte tussen de steunberen als kelder gebruikten. Ze troffen ook verschillende vloeren aan en het trapje naar de kelder.

Veel lagen

Ook op andere plaatsen aan de Antwerpse Scheldekaaien zijn archeologen aan de slag. Zo zijn bij de renovatie van het Steen sporen uit de Gallo-Romeinse tijd opgedolven. Aan de Sint-Jansvliet kwamen dan weer delen van woningen uit de 15de en 16de eeuw aan het licht. Het zou gaan om de restanten van een herberg, een zeepfabriek en mogelijk ook een gedeelte van een godshuis.

“De Scheldekaaien vormen de plek bij uitstek om de historische gelaagdheid van de stad te tonen”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Deze vondsten vertellen het verhaal van onze stad en haar inwoners. Daarom bekijken we of en hoe we ze kunnen bewaren.”

Lees meer over het archeologische onderzoek op de Scheldekaaien op de website van Archeonet Vlaanderen.

Foto: © Stad Antwerpen - dienst Archeologie