In de vierde week van januari slaan we weer aan het ‘heien’ in Nieuw Zuid in Antwerpen. Begin 2020 kunnen de Antwerpenaars zich vergapen aan een spiksplinternieuwe kaaimuur!

Nieuw Zuid is een van de zeven zones waar we de 19de-eeuwse kaaimuur stabiliseren en de waterkering verhogen. De staat van de muur laat hier ernstig te wensen over. Daarom vervangen we hem door een nieuwe kaaimuur, die we in een authentiek jasje steken.

Overlast beperken

In Nieuw Zuid is al één stuk kaaimuur zo goed als afgewerkt, in het midden van Nieuw Zuid aan de Ledeganckkaai (zie kaartje). In de zones daarnaast, 2 en 4, geven we de nieuwe muur binnenkort zijn vertrouwde uitzicht terug. In zone 3 (ter hoogte van de D'Herbouvillekaai) en 5 (ter hoogte van de De Gerlachekaai, tussen de Verviersstraat en Van der Sweepstraat) gaan we deze maand van start. Eerst bouwen we een bouwput, dan breken we de historische muur af met springstoffen en vervolgens trekken we een nieuwe constructie op.

Om de bouwput aan te leggen, moeten we stalen wanden in de ondergrond kloppen (‘heien’). Dat zorgt voor geluids- en trillingshinder. Ook tijdens de afbraak van de muur zullen trillingen voelbaar zijn. De precieze timing van die werken vind je in onze nieuwsbrief. We doen ons uiterste best om de overlast te beperken.

Bescherming tegen overstromingen

Meer dan 5 kilometer kaaimuur pakken we aan in Antwerpen. Dat doen we om de stad beter te beschermen tegen overstromingen. Het stormweer van vorige week bewees nog maar eens dat Vlaanderen nood heeft aan extra maatregelen tegen wateroverlast. In het kader van het Sigmaplan verhogen en verstevigen we daarom de bestaande waterkeringen én leggen we in heel Vlaanderen overstromingsgebieden aan om overtollig regenwater te bufferen.

Alle details over de werken vind je in onze nieuwsbrief.