Ter hoogte van de Antwerpse wijk Nieuw Zuid rest nog maar een paar 100 meter van de instabiele historische kaaimuur. Op zondag 10 juni en zondag 1 juli breken we ook die laatste stukken af, om ruimte te maken voor een gloednieuwe muur.

Nieuw Zuid maakt deel uit van het Antwerpse Scheldekaaienproject. Daarmee investeert waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv in stabiele, fraaie kaaimuren en een hogere waterkering en geeft de stad Antwerpen het openbaar domein een make-over. Omdat de kaaimuur van Nieuw Zuid in kritieke staat verkeerde en herstelling niet meer mogelijk was, vervangen we hem in vijf aaneengesloten deelzones door een nieuwe muur. Op zondag 10 juni en zondag 1 juli breken we de laatste stukken kaaimuur in Nieuw Zuid af. Dat doen we aan de hand van kleine springstofladingen, die we onder water laten ontploffen. Een korte maar intense operatie, die een aantal seconden lang trillingen zal veroorzaken. Omwonenden zullen geluids- en trillingshinder ondervinden.  

Hinder voor het verkeer 

Tijdens de afbraakmomenten is er een veiligheidsperimeter rond de werfzone: daar geldt op zondag 10 juni en zondag 1 juli een toegangsverbod. Op zondag 10 juni wordt de rijweg van de Generaal Armstrongweg tot het Edith Kielpad afgesloten tussen 13 uur en 15.30 uur. Bewoners kunnen de parkeergarage aan het Edith Kielpad wel nog in en uit. Op zondag 1 juli wordt de rijweg tussen de Generaal Armstrongweg en de Verviersstraat afgesloten. Via de Leon Stynenstraat is er dan vanuit de wijk Nieuw Zuid geen toegang meer tot de Ledeganckkaai. Wanneer precies de rijweg afgesloten zal worden op 1 juli (vermoedelijk gedurende zo’n 2,5 uur) wordt later nog meegedeeld. Op beide dagen geldt er in de vermelde zones een parkeerverbod. De Kennedy-fietstunnel blijft open voor het verkeer naar en vanuit Hoboken. Vanuit en in de richting van de stad zal er via de d’Herbouvillekaai en de Ledeganckkaai geen doorgang mogelijk zijn.

Make-over

een keer de oude muur afgebroken is, en het puin geruimd is, kunnen we starten met de bouw van een nieuwe muur. Van eind juli tot eind december bouwen we het geraamte van de nieuwe kaaimuur. Als die muur klaar is en de verschillende stukken muur in de zone Nieuw Zuid met elkaar verbonden zijn, gaat de laatste fase van het project in. Dan slaan we de handen in elkaar met de stad Antwerpen om de waterkering op de kaaien te verhogen en de openbare ruimte een frisse make-over te geven. Meer weten over de geplande werken in Nieuw Zuid? Lees er alles over in onze nieuwsbrief.