Ter hoogte van de De Gerlachekaai in Antwerpen breken we binnenkort het allereerste stuk af van de waterkeringsmuur die de stad sinds 1978 beschermt tegen overstromingen. Omdat het fietspad tijdens de werken om veiligheidsredenen niet toegankelijk is, mogen fietsers tijdelijk in primeur over een deel van de nieuwe dijk rijden.

Sint-Andries en Het Zuid is een van de zeven zones van de Antwerpse Scheldekaaien waar we in het kader van het Sigmaplan de kaaimuur stabiliseren. De kade krijgt hier een volledige make-over, met veel groen en ruimte voor sport en spel. Ook de waterkeringsmuur pakken we aan. De betonnen muur, gebouwd in 1978, is niet hoog genoeg om de Antwerpenaren ook in de toekomst voor wateroverlast te behoeden. Daarom vervangen we hem. Op sommige plaatsen krijgt de nieuwe waterkering het uitzicht van een kronkelende dijk, elders gaat het om mobiele poorten of om een muur met een print van houten planken.

Primeur

Ter hoogte van de De Gerlachekaai, ten zuiden van de Zuidersluis, bouwden we al een stukje dijk. De oude betonnen waterkeringsmuur heeft hier dus geen nut meer en wordt binnenkort afgebroken. Tijdens de afbraakwerken zal het fietspad langs de De Gerlachekaai niet toegankelijk zijn. Daarom zorgt de aannemer vanaf maandag 23 juli voor een tijdelijke fietsvoorziening over de nieuwe dijk. Na de afbraak van de waterkeringsmuur wordt de dijk weer afgesloten tot aan de officiële inhuldiging van de vernieuwde kaaizone in Sint-Andries en Het Zuid. Fietsers zullen dus al even in primeur over de dijk kunnen rijden!