Schipperskwartier en Centrum

Een mobiele waterkering die dichter bij de Schelde wordt ingepast, behoort in deze zone tot de mogelijkheden. Zo kunnen er op de immense kaaivlakte allerlei activiteiten plaatsvinden. De obstakels die de stad en de rivier hier van elkaar scheiden, verdwijnen zoveel mogelijk. Deze uitloopzone van de drukke historische binnenstad is uitermate geschikt voor activiteiten waar in de binnenstad nauwelijks plaats voor is. In deze zone bouwen we ook een nieuwe cruiseterminal. 

Een snuifje geschiedenis Genieten aan het water  Het Steen

Waar?

De kaaizone tussen de Tavernierkaai aan het Loodswezen en het uiteinde van de Ernest Van Dijckkaai, aan het Steenplein en het Zuiderterras.

Veiligheidswerken

Eerst zorgen we ter hoogte van de Jordaenskaai en de Ernest van Dijckkaai voor de stabilisatie van de historische kaaimuur, via een oplossing op maat van de plaatselijke omstandigheden. We breken de kasseien op en graven een bouwput achter de kaaimuur. Daarna breken we het bovenste stuk van de kaaimuur af en vervangen we dat door beton. Vervolgens worden grondankers rechtstreeks in de historische muur vastgemaakt. Dat zorgt voor extra stabiliteit. Tot slot vullen we de bouwput weer op.

Na de stabilisatie van de historische kaaimuur, krijgen de waterkering en de kade vorm. We onderzoeken de mogelijkheid om over een grote lengte een mobiele waterkering te plaatsen, dicht bij de typische blauwe steen die de kaaimuur siert. Zo’n constructie treedt alleen in werking als er stormvloed dreigt en is op andere momenten bijna onzichtbaar.

Cruiseterminal

Door de heraanleg van de Scheldekaaien moet de bestaande cruiseterminal aan het Zuiderterras verdwijnen. In 2018 startten we met de werken aan de nieuwe cruiseterminal, die in deze zone, vlakbij Het Steen komt te liggen. Aan buispalen in de Schelde komt op termijn het nieuwe vlottende ponton te hangen, waaraan cruiseschepen kunnen aanmeren. Dat ponton bestaat uit drie onderdelen met daartussen koppelpontons. Vermoedelijk kan de nieuwe terminal in mei 2020 in gebruik worden genomen. 

Hoe ziet het er straks uit?

Door een mobiele waterkering dicht bij de Schelde in te passen, ontstaat er een immense ruimte. Een gedroomde locatie voor allerlei (openlucht)activiteiten.

Toekomstvisualisatie - Een voorproefje @ Van Belle en Medina