Bergenmeersen (Wichelen) met de gecombineerde in- en uitwateringssluis.

Waterwegen en Zeekanaal NV en de gemeente Wichelen hebben vandaag hun gecoördineerde aanpak van diverse waterbeheerprojecten bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in het partnerschap staat de constructieve realisatie van projecten rond de Schelde, zoals het Sigmaplan en de aanleg van een wandelpromenade aan het Sociaal Huis. “Via onze samenwerkingsovereenkomst willen we Wichelen veiliger en groener maken, en ook impulsen geven aan de lokale economie en recreatie”, klinkt het bij beide partners.

Een betere bescherming tegen overstromingen, waardevolle natuur in het kader van Europese richtlijnen, zachte recreatie en watergebonden bedrijvigheid. Zowel Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) als de gemeente Wichelen streven naar een multifunctionele en kansrijke Scheldevallei, en beide partijen werken hierrond al jaren constructief samen. Door vandaag een samenwerkingsprotocol te ondertekenen, engageren ze zich om de waterbeheerprojecten in Wichelen gecoördineerd aan te pakken.
Kenneth Taylor, burgemeester van Wichelen: “De Schelde heeft de bewoners en bezoekers van Wichelen ontzettend veel te bieden. Samen met W&Z maken we de gemeente veiliger en natuurlijker. Tegelijk zorgen onze gezamenlijke projecten ervoor dat Wichelen er ook op landschappelijk, sociaal en economisch vlak op vooruitgaat.”

Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z: “Met onze samenwerking maken we concreet werk van een duurzaam en multifunctioneel gebruik van de Schelde en haar vallei. Via een gecoördineerde aanpak willen we onze projecten nog doelgerichter maken. Bovendien houden we zo een duidelijker zicht op de investeringen, de kosten en baten, en de voortgang van de werken.”

Het Sigmaplan in Wichelen
Vier deelprojecten van het uitgestrekte Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen liggen op het grondgebied van Wichelen: Bergenmeersen, Paardeweide, Wijmeers en de Kalkense Meersen. Vorig jaar werd het gecontroleerde overstromingsgebied met gereduceerd getij Bergenmeersen plechtig geopend, een primeur voor Vlaanderen.

Het gebied, waar veiligheid en natuur op een vindingrijke manier gecombineerd worden, toonde zijn doeltreffendheid al ruimschoots aan tijdens de sinterklaasstorm in december 2013. Het overstromingsgebied liep toen onder water, waardoor de omgeving gespaard bleef van wateroverlast. Ook de natuurontwikkeling in het gebied, met waardevolle zoetwaterslikken en -schorren, komt goed op gang. Het vis- en vogelbestand is sinds de inrichting van het gebied al flink aangerijkt. Dorpelingen en wandelaars die de streek komen verkennen maken enthousiast gebruik van het vlonderpad en het leerpad om de natuur te bewonderen. 

Nog op het grondgebied van Wichelen is de omvorming van het bestaande overstromingsgebied Paardeweide tot wetland nagenoeg afgerond. De werken in het nieuwe overstromingsgebied Wijmeers dat gecombineerd wordt met een ontpoldering en het natuurgebied Kalkense Meersen lopen nog volop.

Herinrichting Aard en Scheldepromenade
Om Wichelen beter te beschermen tegen overstromingen, verhoogt W&Z op verschillende plaatsen de waterkering. Ter hoogte van Schellebelle op de Linkeroever gebeurde dat in 2011. Op die plaats werden ook nieuwe, vlottende veersteigers aangelegd. In de nabije toekomst gaat Waterwegen en Zeekanaal samen met de gemeente het pleintje aan Aard, waar je van het veer afstapt, opnieuw inrichten. Met terrasjes, fraaie aanplantingen en een bestrating in het kader van een Trage Wegen-traject wordt deze plek een pittoreske toegangspoort tot de Cluster Kalkense Meersen. Er komt ook een laadpunt voor elektrische fietsen.

Tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst stelde de gemeente ook de plannen voor de aanleg van de Scheldepromenade voor. Die wandelesplanade, zo’n 150 meter lang, komt tegenover het Sociaal Huis aan de Schelde te liggen en zal een uniek uitzicht bieden op de wetlands in Paardeweide. Kort voor het voormalige gemeentehuis wordt ook een petanquepleintje aangelegd. De gemeente stemt het ontwerp en de werken aan de Scheldepromenade af met de dijkaanpassingen die W&Z op die plek plant.

Bedrijven aan het water
Veiligheid, natuurherstel en recreatie kunnen perfect samen gaan met de ontwikkeling van duurzame lokale bedrijvigheid. Zo wil de gemeente bedrijven langs de Schelde stimuleren om van de rivier nuttig gebruik te maken. Bedrijven kunnen hun goederen aan- en afvoeren over de Schelde en watergebonden activiteiten ontwikkelen.
De financiering wordt project per project bekeken. W&Z neemt de volledige realisatie van het Sigmaplan en de verharding van het pleintje voor zijn rekening, de afwerking van de promenade en het pleintje worden door de gemeente gefinancierd. Met hun constructieve samenwerking willen de gemeente Wichelen en W&Z ook andere steden en gemeenten inspireren.

Leo Clinckers en Kenneth Taylor: “Een multifunctioneel waterbeheer is cruciaal voor de steden en gemeenten van vandaag. Als de Vlaamse overheid en de gemeenten constructief samenwerken, ontstaan langs de Vlaamse rivieren efficiënte projecten en knappe realisaties, die bijdragen tot een veilige, natuurlijke en economisch vitale leefomgeving. Wichelen wil zich opnieuw naar de rivier richten en een dorp aan de Schelde worden.”


Hier vind je meer info en hier vind je de publicaties van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen.