De werken in het Sigmagebied Dijlemonding zijn van start gegaan. Ze luiden het begin in van een omvangrijk Sigmaproject in het Mechelse, op de plaats waar Dijle, Zenne en Nete samenvloeien in de Rupel. Er worden drie overstromingsgebieden aangelegd, ieder met zijn eigen functies.

Tussen Willebroek en Mechelen worden drie overstromingsgebieden ingericht: Heindonk Tien Vierendelen, Zennegat en Grote Vijver. Heindonk Tien Vierendelen en het zuidelijke deel van Grote Vijver zijn overstromingsgebieden met alleen een veiligheidsfunctie. In het Zennegat en het noordelijke deel van Grote Vijver gaan de bescherming tegen overstromingen en de ontwikkeling van unieke getijdennatuur hand in hand.

In het zuidelijke deel van Grote Vijver en in het Zennegat zijn de voorbereidingen op het terrein begonnen. Wat staat er op het programma?

Werken in het Zennegat
Rondom het overstromingsgebied wordt vanaf de zomer een nieuwe ringdijk aangelegd. Maar eerst wordt dit voorjaar een uitwateringssluis gebouwd ter hoogte van de Hoge Weg. Deze sluis zal voor de afwatering van de kanaalgracht en de overstort van het rioleringsstelsel van de Hoge Weg zorgen. Nog dit voorjaar verwerft de overheid de laatste gronden. Dat is nodig om het overstromingsgebied straks te kunnen inrichten. In een archeologisch onderzoek wordt nagegaan of er culturele of historische resten in het gebied aanwezig zijn. Het gebied rond de Dijlemonding herbergt immers heel wat waardevol erfgoed, zoals kasteeldomeinen, monumentale hoeves en oude dijken.

Werken in Grote Vijver
Rondom het geplande overstromingsgebied komt er een ringdijk. Het meest zuidelijke deel van de dijk, ter hoogte van het bedrijf Bulo (industriegebied Mechelen Noord), wordt het eerst aangelegd. Langs de Blarenberglaan wordt eerst alle begroeiing verwijderd. Een bundel telecomleidingen en twee hoogspanningsmasten langsheen de Blarenberglaan moeten verplaatst worden. Ook in dit gebied is een archeologisch onderzoek gepland. Vlakbij de E19 wordt ten slotte een werfkeet gebouwd.


Klik hier voor de projectnieuwsbrief over de start van de werken