foto: Benny Vanderhoydonck

In het Zammelsbroek creëren we een nog gevarieerder, rijker en open landschap. We zetten volop in op de ontwikkeling van natte natuur om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging.

Herstel winterbedding

In 2021 hebben we met enkele kleine werken de eerste stappen gezet richting rivierherstel. Binnenkort geven we het startschot voor de grote werken die het herstel van de winterbedding bevorderen. Deze werken omvatten onder meer de afbraak van enkele verlaten weekendverblijven en een voormalige visclub op de rechteroever van de Grote Nete. Er komen ook 2 nieuwe wandelpaden met knuppelpaden om wandelaars door de natte zones te loodsen. We voorzien hiervoor 50 werkdagen.

 

Natuur voor mens en dier

In het Zammelsbroek in Geel, Laakdal en Herselt creëren we een divers landschap met open water, rietpartijen en natte beemden. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit en bijdragen aan een betere waterkwaliteit van de Grote Nete. Zulke riviernatuur is ook nuttig in de strijd tegen de klimaatverandering: ze houdt water vast als een grote spons en geeft het in droge periodes af. Bovendien houdt deze natuur COvast. Tal van planten en dieren zullen hier hun stekje vinden. Denk maar aan de roerdomp, de kwartelkoning, de ijsvogel en het porseleinhoen.We zorgen er ook voor dat iedereen volop van die natuur kan genieten. Op de grens Laakdal-Geel komt een knuppelpad en een uitkijktoren. Bovendien garanderen we een verbinding tussen Zammel en Oosterlo enerzijds en de Grote Nete anderzijds.

Visualisatie Zammelsbroek

 

Hier kan je een reeks beelden bekijken die een mooie impressie geven van het gevarieerde en open landschap dat geleidelijk vorm zal krijgen.