In het najaar van 2011 stonden de werken aan het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde vooral in het teken van een betere afwatering van het achterland. Die maatregelen moeten helpen om overstromingen van de Barbierbeek de kop in te drukken.

De Barbierbeek, die ter hoogte van Kruibeke in de Schelde uitmondt, veroorzaakt geregeld wateroverlast in Kruibeke. De beek zorgt op eigen houtje voor de afwatering van de hogere delen van de Wase cuesta. Bij hevige regenval kan de beek het vele water niet slikken: ze heeft meer ruimte nodig. Aan die ruimte wordt nu gewerkt. Een uitwateringsconstructie loodst het water weg van het dorp, het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in. In het GOG krijgt de Barbierbeek een volledig nieuwe loop. Daartoe worden nu brede grachten gegraven, zodat de Barbierbeek in het GOG vrij kan stromen en overstromen. Tussen de uitwatering van het GOG en de Schelde wordt er bovendien een verbindingsgeul gegraven. En ook aan de kant van het dorp krijgt de beek een nieuw, ruimer winterbed. Al deze ingrepen moeten ervoor zorgen dat het water beter en sneller wegstroomt.

Waterbergingsgebied

Bij stormtij vult het GOG zich met Scheldewater. Ook onder die extreme omstandigheden moet de Barbierbeek haar water kwijt geraken. Daarom wordt een extra waterbergingsgebied gerealiseerd. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat, eens het GOG in werking treedt, de Kruibekenaars droge voeten hebben.

Het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde is het laatste project uit het oorspronkelijke Sigmaplan. Het GOG zal in zijn eentje heel Vlaanderen vijf keer beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. De werken zullen over zowat een jaar, in 2012-2013, afgerond zijn.


Klik hier voor meer info over dit project