Vandaag staat wereldwijd het belang van water en duurzaam waterbeheer in de kijker. Met het Sigmaplan werkt Vlaanderen alvast aan adequate bescherming tegen wateroverlast. Bijvoorbeeld door natuurlijke waterbuffers aan te leggen, maar ook door de ontwikkeling van authentieke riviernatuur.

De Schelde en haar zijrivieren staan tot ver landinwaarts onder invloed van de getijden van de Noordzee. Bij extreme weersomstandigheden kunnen de rivieren een gevaarlijk hoge waterstand bereiken en zelfs overstromen. Om veilig te kunnen wonen en werken in de riviervalleien, is het Sigmaplan noodzakelijk. Met dat plan maken we werk van hogere dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden om overtollig water op te vangen en ontpolderingen, waar de rivier meer ruimte krijgt om te overstromen.

Nuttige natuur

Ook natuur is een pijler van het Sigmaplan. In de Sigmagebieden die onderhevig zijn aan eb en vloed ontstaat een gevarieerd, bijzonder natuurtype: getijdennatuur. De rivier beeldhouwt een netwerk van slikken, platen, schorren, geulen en kreken. Slikken en schorren zijn heel nuttig voor de mens. Ze zuiveren het rivierwater en herstellen het evenwicht in de voedselketen. Tegelijk temperen ze de golfslag, zodat dijken minder druk ondervinden: een natuurlijke buffer tegen overstromingen.

We leggen ook wetlands aan: natte brokken natuur die fungeren als een grote spons en regenwater langere tijd vasthouden. Zo’n gebied werkt dus als natuurlijke waterbuffer. Op die manier pakken we naast wateroverlast ook verdroging aan. De uitgestrekte Demervallei tussen Werchter en Diest is een voorbeeld van een streek die in de zomer met ernstige droogte te kampen heeft. Om het tij te keren, verbinden we de Demer opnieuw met haar meanders: bochten in de rivier die lang geleden afgekoppeld werden. Doordat de meanders minder diep zijn dan de Demer, helpen ze het water opstuwen, wat verdroging tegengaat. Met de steun van het Europese LIFE-project Belini is eerder dit jaar een proefproject gestart waarin de eerste meander aangesloten wordt.

Kom de Sigmagebieden bezoeken!

Door het Sigmaplan worden de Schelde en haar zijrivieren nog aantrekkelijker voor fietsers, wandelaars en andere bezoekers. Denk maar aan de Polders van Kruibeke, met 600 hectare het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Je kan er eindeloos wandelen en fietsen door unieke natuur. Of aan de Demervallei, waar we kanohellingen aanleggen op de oevers van de Demer, zodat je de vallei vanop het water kan verkennen.

Meer inspiratie vind je in onze kalender en in de Doen!-rubriek.