Mijlpaal in aanleg overstromingsgebied Vlassenbroek

Op 11 september 2013 startte Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de voorbereidende werken voor de bouw van de ringdijk rond het overstromingsgebied Vlassenbroek in Dendermonde. Die dijk zorgt ervoor dat het water, dat in de toekomst door het overstromingsgebied wordt opgevangen, niet naar het achterland kan stromen.

Waar de noordelijke ringdijk komt, worden alvast bomen gerooid en werfwegen aangelegd. In het zuidelijke deel wordt een bekken ingericht, waar later zand kan worden opgespoten. Door de bouwstof voor de dijkwerken zoveel mogelijk over het water aan te voeren, beperkt W&Z ook in de toekomst de hinder van de werken voor de omgeving tot een minimum. De voorbereidende werken zullen eind dit jaar afgerond zijn.

Een jaar geleden startte W&Z met de aanleg van het overstromingsgebied Vlassenbroek in Dendermonde. Het overstromingsgebied vormt een belangrijke schakel in het geactualiseerde Sigmaplan. Met een oppervlakte van ongeveer 240 hectare zal het een grote bijdrage leveren aan het beperken van de overstromingsrisico’s in het Schelde-estuarium.

Het noordelijke deel wordt ingericht als gereduceerd getijdengebied. Met een in- en uitwateringsconstructie in de Scheldedijk wordt de getijdewerking nagebootst om getijdennatuur (slikken en schorren) tot stand te brengen. Het zuidelijke deel wordt ingericht als zuiver overstromingsgebied dat enkel in extreme omstandigheden onder water komt te staan.

Om deze twee compartimenten van elkaar af te scheiden, werd het voorbije jaar een 800 meter lange dijk gebouwd. Deze zogenaamde compartimenteringsdijk is opgebouwd uit 100.000 m³ baggerspecie uit de Schelde, die integraal per schip werd aangevoerd en onmiddellijk daarna met een innovatieve techniek werd verwerkt. Zo bleef de omgeving gespaard van zowat 12.000 vrachtwagens.

Intussen wordt de techniek waarmee de compartimenteringsdijk werd gebouwd grondig geëvalueerd, zodat deze in de toekomst op grotere schaal kan worden toegepast.

De werken komen tot stand met steun van Europa. De subsidies passen in het Europese initiatief PRISMA, onderdeel van het Interreg IVA 2 Zeeën-programma. Partners uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland wisselen over de grenzen heen ideeën uit op vlak van sedimentbeheer.


Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Vlassenbroek
Klik hier voor alle publicaties van het Sigmaproject Vlassenbroek