Op vrijdag 6 maart heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Demervallei en Laak tussen Diest en Werchter’ voorlopig vastgesteld. Dankzij dat plan komt de ontwikkeling van een groene, veerkrachtige Demervallei in een stroomversnelling terecht.

Binnen enkele jaren moet de Demervallei tussen Diest en Werchter een van de mooiste plekken van Vlaanderen worden om van rust, natuur en erfgoed te komen genieten. Dat waren de lokale besturen, de provincie Vlaams-Brabant en natuur- en erfgoedorganisaties eerder al overeengekomen in hun voorstel voor een ruimtelijk uitvoeringsplan. Het plan en de accenten die het aan de dag legt – natuurontwikkeling, recreatie, erfgoed, ontharding, klimaatadaptatie – kregen vrijdag 6 maart een eerste groen licht van de Vlaamse regering, die het plan voorlopig vaststelde.

Sigmaplan als drijvende kracht

Om de bestemming van plaatsen te wijzigen, is in Vlaanderen een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. In dit geval op gewestelijk niveau, voor een gebied in het oosten van Vlaams-Brabant tussen Werchter en Diest, rond de Demer en zijrivier de Laak. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de grondgebieden van Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. De eerste aanzet voor het plan kwam er in december 2016. In de periode die volgde kregen ook burgers, middenveldorganisaties en andere partners de kans om het plan mee vorm te geven. Het resultaat is een brede visie rond alle aspecten die op ruimtelijk vlak belangrijk zijn in de toekomst van de Demer- en Laakvallei.

Via het Sigmaplan mikken we in de Demervallei op de realisatie van aaneensluitende natuurgebieden aan de rivier, die deel zullen uitmaken van het Europese Natura 2000-netwerk voor kwetsbare, waardevolle natuur. Dat doen we door tientallen afgesneden meanders opnieuw aan te sluiten. Op die manier zorgen we niet alleen voor meer overstromingsveiligheid, omdat de rivier meer water kan bufferen, maar verhelpen we ook de verdroging van de riviervallei. Dat doen we door in de rivierbedding drempels te plaatsen. De vallei krijgt zo een natte injectie. Met de droge zomers van de voorbije jaren in het achterhoofd, is dit meer dan welkom.

Recreatie in de lift

Ook los van het Sigmaplan staan verschillende projecten op stapel in de regio. In Scherpenheuvel-Zichem zal Natuur en Bos een uitkijktoren bouwen aan het Doodbroek en wordt het Roebos in toegankelijker gemaakt. Om een goede balans te behouden tussen natte natuurgebieden en duurzame landbouw, staat het landinrichtingsproject Water-Land-Schap in de startblokken. Eerder kreeg elk van de Demergemeentes al een ontmoetingsplaats aan het water, voorzien van een opvallende baken, die bezoekers de vallei inloodst. Via onder meer een vernieuwd fietspad en een kanoparcours worden de recreatieve mogelijkheden gevoelig uitgebreid. 

Jouw mening over het plan

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is momenteel voorlopig vastgesteld. Er zal nog een openbaar onderzoek lopen. Tijdens dat openbaar onderzoek zal iedereen het plan kunnen inkijken en zijn opmerkingen kunnen overmaken in de betrokken gemeentes: Aarschot, Begijnendijk, Diest, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo. De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van mogelijke bezwaren en adviezen. Het openbaar onderzoek kan voorlopig niet starten omwille van de corona-maatregelen. 

Meer info en de meest recente update vind je op de website van het Departement Omgeving