Tijdens de lente zoeft hij al eens over de Schelde, maar voorlopig is de visarend geen blijver in Vlaanderen. Met een uitgebouwd nestplatform in de Polders van Kruibeke hoopt het LIFE+-project Scalluvia de visarend tot broeden te verleiden.

Lange tijd was er van de sierlijke visarend geen spoor meer in Vlaanderen. Bedreigd als hij was door jagers, toxische vissen, een krimpende habitat en vernielde nestplaatsen. Sinds kort is deze doortrekker aan een remonte bezig. Misschien zag je de visarend al wel eens langs de Schelde? Een witte borst met chocoladekleurige vleugels. Een donkere streep op het kopje, van oog tot oog. Biddend in de lucht, om dan plots met uitgestoken klauwen het water in te duiken. In en rond de Polders van Kruibeke werd de visarend de voorbije jaren verschillende keren gespot.

Visarenden nestelen graag hoog. Vanuit het nest kijk je uit over de Rupelmondse Kreek.

Het hoogste nest

Toch verkiest de visarend in West-Europa voorlopig Duitsland, Frankrijk, Polen en ook Nederland als broedgebied. Om het deze trekvogel opnieuw naar zijn zin te maken, installeerde het LIFE+-project Scalluvia in het najaar van 2016 een nestplatform in de Polders van Kruibeke.

Het nest geeft vanuit het topje van een populier uitzicht over de Rupelmondse Kreek. Visarenden nestelen graag hoog: in bomen, palen of elektriciteitsmasten. In overleg met Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, bekijkt Scalluvia of er ook in een van de hoogspanningsmasten rond de Polders een gelijkaardig nest kan worden gebouwd.

Een eerste ei

In het Nederlandse natuurgebied De Biesbosch slaagde men in de zomer van 2016 al in het opzet: een broedsel van visarenden. Of het ook in de Polders van Kruibeke zover komt, weten we pas ten vroegste vanaf april volgend jaar, wanneer de visarenden voor het broedseizoen terugkeren uit hun winterstek in Afrika. 


Meer info over het Sigmagebied Polders van Kruibeke vind je hier.