Baasrode heeft er enkele troeven bij in de strijd tegen wateroverlast. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV verhoogde de capaciteit van het pompstation in Vlassenbroek. Ook andere ingrepen zullen het waterpeil in de omgeving voortaan beperken.

De officiële inhuldiging van het vernieuwde pompstation vond plaats op 10 november. Met een druk op de knop traden drie gloednieuwe pompen in werking. Die stuwen de capaciteit van het pompstation omhoog: van 4 naar 6 kubieke meter per seconde. Een broodnodige upgrade. Baasrode en omgeving hadden in het verleden namelijk te kampen met watersnood. Bij hevige regen kan er nu meer water weggepompt worden naar de Schelde.

Tom Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur van W&Z, 'drukt' het vernieuwde pompgemaal in gang.

Het pompgemaal, dat dateert uit de jaren zeventig, kan nu ook steunen op een verbeterd elektronisch besturingssysteem. Verder kreeg het bedieningsgebouw een opknapbeurt en werden er nieuwe gebouwen opgetrokken: kantoren voor het bestuur van de vereniging de Polder van Vlassenbroek, die het pompstation beheert.

Extra buffers

De renovatiewerken maken deel uit van het Sigmaplan. Met dat plan wil Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) de gebieden langs de Schelde en haar zijrivieren beschermen tegen overstromingen. Om het waterpeil in de regio Baasrode te beperken, legt W&Z in het dorpje Vlassenbroek een gecontroleerd overstromingsgebied aan. Het vernieuwde pompgemaal is daarbij een belangrijk element. Zo legde W&Z rond het gemaal twee bufferbekkens en een ringgracht aan. Daarnaast kwamen er twee constructies bij om overtollig water naar het overstromingsgebied te laten stromen en verbeterde W&Z de afwatering in het gebied.


Meer info over het Sigmaproject Vlassenbroek vind je hier