Waterbeheerders uit binnen- en buitenland kijken met interesse naar de werken in het Sigmagebied Vlassenbroek in Dendermonde. De reden? Meer dan 1,5 kilometer aan nieuwe dijken werd opgetrokken met een innovatieve techniek. De bouwstof: 200.000 m³ baggerspecie uit de Schelde.

Sinds de zomer van 2012 wordt de Vlassenbroekse Polder in Dendermonde ingericht als een overstromingsgebied van 240 hectare. Envisan, de milieupoot van Jan De Nul Group, heeft onlangs de laatste hand gelegd aan 800 meter nieuwe ringdijk. Eerder bouwde Envisan al de compartimenteringsdijk in het zelfde gebied volgens innovatieve methode waarmee baggerspecie kan worden hergebruikt als bouwstof.

Na aankomst over het water van op de Schelde gebaggerde fijne sedimenten, moest met het slappe materiaal onmiddellijk, zonder tussenstockage, een dijk worden gebouwd. Aan de baggerspecie worden specifieke toeslagstoffen toegevoegd om de nodige sterkte en ondoorlaatbaarheid te verkrijgen. Door de baggerspecie zo droog mogelijk aan land te pompen met een speciaal pompsysteem werd de impact op de omgeving geminimaliseerd.

Door de combinatie van een interessante kostprijs, met een hoge mate van hergebruik van baggerspecie, de beperkte impact op de omgeving én het welslagen van deze technisch innovatieve oplossing mocht Envisan deze techniek nogmaals toepassen, dit keer voor het bouwen van een deel van de ringdijk vlak naast het dorp van Vlassenbroek. Vermits het deze keer een ringdijk ter bescherming van het dorp betrof, optimaliseerde Envisan verder deze zelfontwikkelde nieuwe techniek zodat aan de hoogste veiligheids- en duurzaamheidseisen voor de bouw van de dijk werd voldaan. De bouw van het deel ringdijk werd opgestart in de zomer van 2014 en, na een winterstop, in voorjaar en zomer 2015 verder afgewerkt. Envisan en Jan De Nul verwachten deze innovatieve verwerkingstechniek in de toekomst ook nog in andere projecten in binnen- en buitenland te kunnen toepassen.

Duizenden vrachtwagenritten bespaard

Hans Quaeyhaegens, projectingenieur voor bouwheer Waterwegen en Zeekanaal NV: “Dankzij deze innovatieve techniek kon Waterwegen en Zeekanaal NV een grote hoeveelheid niet-verontreinigde baggerspecie hergebruiken. De aanvoer gebeurde per schip, zodat de omgeving van Vlassenbroek van duizenden vrachtwagenritten bespaard bleef. Waterwegen en Zeekanaal NV kreeg bovendien financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Ons innovatieve project in Vlassenbroek bleef overigens niet onopgemerkt. In maart verscheen er een uitgebreid artikel over de dijk in het magazine van de Internationale Associatie van Baggerbedrijven.”

Een timelapse filmpje van de dijkwerken vindt u hier.