In 2014 gingen de werken aan de Antwerpse Scheldekaaien van start aan de wijken Sint-Andries en Het Zuid. Intussen werd hier over een lengte van 1 kilometer de kaaimuur gestabiliseerd en kwam er reeds gedeeltelijk een hogere waterkering die versmolten is met het kaailandschap. Nu nemen we de Sint-Michielskaai onder handen. Ook aan Nieuw Zuid werd al een groot deel van de kaaimuur gestabiliseerd.

Werken aan Sint-Michielskaai

Van 2014 tot 2019 ondergingen de Scheldekaaien ter hoogte van de wijken Sint-Andries en Het Zuid al een hele metamorfose. Wat vroeger een verwaarloosde parking was, werd omgetoverd tot een flaneerzone die de stad bovendien beschermt tegen overstromingen van de Schelde. Het indrukwekkende project won zelfs de prestigieuze Prijs Publieke Ruimte 2020 van Infopunt Publieke Ruimte.

Vorig jaar begonnen we aan de stabilisatiewerken ter hoogte van de Sint-Michielskaai. Die zullen tegen eind dit jaar klaar zijn. Intussen wordt de laatste hand gelegd aan het definitief ontwerp van de waterkering en het openbaar domein. Het middeleeuwse Sint-Michielsbastion wordt geïntegreerd in het nieuwe openbaar domein en zal zichtbaar gemaakt worden via een helling in de overstroombare zone die onder het niveau van de kaaivlakte duikt.

Eind dit jaar starten ook de werken aan de Plantinkaai. Het definitieve ontwerp daarvoor zit in een vergevorderde fase. Na de stabilisatiewerken, die ongeveer 1.5 jaar gaan duren, is de zone Sint-Andries en Zuid volledig voorzien van een stabiele kaaimuur, klaar voor de toekomst. Daarna kunnen ook hier werken voor een nieuwe waterkering en openbaar domein opgestart worden.

Nieuw Zuid grotendeels gestabiliseerd

In de zone Nieuw Zuid loopt de kaaimuur van de Zuidersluis aan de De Gerlachekaai tot de fietstunnel van de Kennedytunnel aan de D’Herbouvillekaai.

Deze kaaimuur had grote veiligheidsproblemen, maar is intussen voor een groot stuk gestabiliseerd. Enkel nog een stukje kaaimuur richting de Kennedytunnel moeten we nog aanpakken. Daar starten we ten laatste deze zomer nog aan. Wat er dit jaar nog verder op de planning staat? Een definitief ontwerp van het openbaar domein.