De komende weken vinden er graafwerken plaats in het gecontroleerd overstromingsgebied Polder van Lier. Ook wordt de bouwput voor de nieuwe sluis voorbereid. Dat zal voor hinder zorgen. De werken zijn noodzakelijk om de brede omgeving te beschermen tegen overstromingen en om zeldzame riviernatuur te herstellen.

Het overstromingsgebied Polder van Lier krijgt momenteel een grondige upgrade. Het gebied wordt voorzien van een grotere uitwateringssluis en zal worden omgevormd tot wetland.

Grotere sluis

Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Polder van Lier werd in de jaren 80 ingericht om hoogwater op te vangen. Intussen is het aan een grondige renovatie toe. Er komt een grotere uitwateringssluis, zodat het gebied vlotter leegstroomt en sneller klaar is om opnieuw water te bergen bij stormtij. Dat is nodig, want door de klimaatverandering kunnen we ons aan steeds hevigere stormen en hogere waterpeilen verwachten.

Om de nieuwe sluis te bouwen, is een bouwput nodig. Die wordt omzoomd door stalen damplanken. In de week van 18 mei starten de werken om die damplanken in de grond te heien. Dat kan tijdelijk gepaard gaan met geluid en trillingen.

Werfverkeer

Om de transformatie van het gebied mogelijk te maken, zal een aannemer grachten uitgraven. De graafwerken voor dat grachtenstelsel gaan eind mei van start en zullen enkele weken duren. De grond die vrijkomt wordt vanaf 1 juni met vrachtwagens vervoerd tot aan het Netekanaal en van daaruit met schepen afgevoerd. De route van het vrachtverkeer loopt via de Waterschransweg, de Mechelsesteenweg en de Ring, om vervolgens via de Aarschotsesteenweg het Netekanaal over te steken. Tijdens deze werken zal de Netedijk om veiligheidsredenen afgesloten zijn voor fietsers en voetgangers. Die kunnen via de Ouderijstraat langs de werken passeren (zie plannetje).

Polder van Lier afgesloten

Meer info vind je hier