De overstromingsgebieden Zennegat en Grote Vijver zijn momenteel in aanbouw. In Tien Vierendelen starten de werken binnenkort.

In het voorjaar van 2012 begonnen de voorbereidingswerken in Zennegat en Grote Vijver, twee van de drie overstromingsgebieden die het gebied rond de Dijlemonding beter tegen overstromingen zullen beschermen. Ook de aanleg van Tien Vierendelen, het derde overstromingsgebied, gaat binnenkort van start. In de laatste nieuwsbrief lees je er meer over.

Zennegat, een overstromingsgebied met getijdennatuur
Het projectgebied Zennegat wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Zo ontstaat er in de toekomst zeldzame getijdennatuur, en bij hoogwaterstanden kan het gebied ook als overstromingsgebied fungeren.
Inmiddels zijn de zuidelijke ringdijk, de kanaaldijk en de uitwateringssluis aangelegd. Ook het archeologisch onderzoek werd afgerond. De Sigmawerken zullen geen historische sites beschadigen. Wat staat er in 2014 op het programma? De bouw van een gecombineerde in- en uitwateringssluis in de Dijledijk, het noordelijke deel van de ringdijk en de overloopdijk. Tot slot wordt het jaagpad heraangelegd.

Grote Vijver, natuurpracht en watersport
In het overstromingsgebied Grote Vijver komt het zuidelijke recreatiegebied enkel bij extreem stormtij onder water te staan; het noordelijke natuurgebied krijgt twee keer per dag een beetje rivierwater binnen. Inmiddels werd het zuidelijke deel van de ringdijk aangelegd en de nutsleidingen verplaatst. De bouw van een werfkeet langs de A19 en een werfpiste werd afgerond. Om plaats te ruimen voor de dijk werd de polder van Battenbroek ontbost. Ook hier heeft archeologisch onderzoek niets opgeleverd. In 2014 verhuizen de Mechelse Waterski Klub en de brasserie naar het zuidelijke deel van de vijver. De noordelijke ringdijk wordt aangelegd en de drinkwatertoevoerleidingen worden verplaatst.

Landbouwers blijven aan de slag in Tien Vierendelen
In het derde deelproject Tien Vierendelen starten de werken in 2014. Het toekomstige GOG komt alleen bij extreem stormtij onder water te staan. Daardoor kunnen landbouwers het grasland blijven gebruiken. Ook hier worden eerst de drinkwatertoevoerleidingen verplaatst. De vijvers voor de Cartelvissers verhuizen. De ringdijk en sluizen staan in 2015 op de planning.


Klik hier voor meer informatie over het projectgebied Dijlemonding.
Klik hier voor de projectnieuwsbrieven.