Getijdennatuur met slikken en schorren maakt de hele regio veiliger en natuurlijker

Na het archeologisch vooronderzoek midden oktober, starten nu de terreinwerken ter hoogte van de Cooppallaan in Wetteren. In deze oude Scheldemeander legt Vlaanderen een nieuw overstromingsgebied aan, goed voor 20 hectare extra ruimte om bij hoge waterstanden op de Schelde rivierwater te bergen. Dit Sigmaproject creëert een duurzame oplossing voor minder wateroverlast én meer riviernatuur. Zo zal er waardevolle getijdennatuur ontwikkelen met zeldzame zoetwaterslikken en -schorren. Eind 2024 moet het hele project afgerond zijn, inclusief speelbos, vlonderpaden en kijkwand.

 

Schakel binnen het Sigmaplan

De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied Ham in Wetteren past binnen het Sigmaplan om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen. Daarnaast zal er dagelijks, op het ritme van het getij, water het gebied in- en uitstromen. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos voeren de werken uit.

Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Na het archeologisch onderzoek, zijn de terreinwerken nu gestart met het verwijderen van de vegetatie op een aantal percelen. Voor de aanleg van dit gecontroleerd overstromingsgebied moeten we alle bomen in het binnengebied rooien, omdat ze niet zullen overleven in het natte gebied. Het is ook veiliger om ze nu al te kappen. Op termijn zal er spontaan een wilgenvloedbos in de plaats ontstaan.”

In het gecontroleerd overstromingsgebied Ham zal getijdennatuur ontwikkelen, met zeldzame slikken en schorren. Met de nieuwe sluisconstructie kan precies worden geregeld hoeveel Scheldewater het gebied dagelijks in- en uitstroomt. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling van de riviernatuur, maar ook voor het indijken van de knijtenpopulatie in de omgeving. Zo komt er ook een schorrenrug tegen muggen en knijten.

 

Werken in alle veiligheid

 

Vanaf het voorjaar 2023 staan de grondwerken voor de ringdijk ingepland, die aannemer Hye nv rond het gebied zal bouwen. Naast de bouw van een ringdijk omvatten de werken een verlaging van de Scheldedijk tot overloopdijk, en het uitgraven van een geul in het gebied waar de vroegere Schelde liep. In de Scheldedijk bouwen we ook een in- en uitwateringssluis die de in- en uitstroom van Scheldewater regelt.

 

Speelbos & vlonderpaden

 

Met de aanleg van een speelbos, vlonderpaden en een kijkwand in het gebied wacht Ham een mooie toekomst als natuurgebied in de Scheldevallei. De jaagpaden op de noordelijke ringdijk en de overloopdijk bieden fietsers en wandelaars een wijds zicht op het natuurgebied en de rivier. Eind 2024 zou het hele project afgerond moeten zijn.

 sigmaplan-kaartjes-wetteren-nov2022-1920x1080