Het Sigmaplan, het plan dat Vlaanderen tegen overstromingen beschermt, bestaat 40 jaar. 10 jaar geleden werd het plan geactualiseerd en 20 jaar al staat de wetenschappelijke monitoring van de Zeeschelde op de rails. Die verjaardagen waren op donderdag 25 februari de aanleiding voor het symposium ‘De Schelde door de getijden heen’.

Meer dan 250 geïnteresseerden uit verschillende takken van wetenschap en beleid waren afgezakt naar het symposium ‘De Schelde door de getijden heen’ in Antwerpen. Waterwegbeheerder en organisator Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zette samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Universiteit Antwerpen (UA) 40 jaar Sigmaplan, 10 jaar geactualiseerd Sigmaplan en 20 jaar OMES – monitoring in het kader van het Sigmaplan – in de kijker.

Meten is weten

Het Sigmaplan legt gecontroleerde overstromingsgebieden en verhoogde dijken aan langs de Zeeschelde, het getijafhankelijke gebied van Gent tot Antwerpen. Zo behoedt het ons al veertig jaar voor overstromingen en staat het garant voor waardevolle en unieke getijdennatuur. Om de evolutie van de Schelde en haar omgeving te meten, wordt de Zeeschelde sinds 1995 gescreend door OMES, een uitgebreid onderzoeks- en monitoringprogramma.

Dankzij de metingen van OMES en andere monitoringprogramma’s kunnen we opvolgen of het Schelde-estuarium de toets van de Vlaamse en Europese regelgeving doorstaat. Bovendien zijn ze een waardevolle bron van informatie voor wetenschappers en beleidsmakers. Overheden kunnen op basis van de verzamelde gegevens het rivierbeheer aanpassen of versterken, en beleidsmaatregelen uitwerken die hierbij van nut kunnen zijn.

Het symposium gemist?

Wij hebben het programmaboekje en de presentaties van de gastsprekers voor u online gezet. U kan ook de zes filmpjes herbekijken:

De belangrijkste resultaten van de monitoringprogramma’s werden bovendien vastgelegd in een gloednieuwe brochure ‘Meten voor een gezondere Schelde’. U kunt de brochure hier raadplegen.