Het LIFE+-project Scalluvia is genomineerd voor de Europese Natura 2000 Award. Binnen dat project herstelden het Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, de gemeente Kruibeke en de natuurvereniging Kruin zeldzame natuur in de Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied binnen het Sigmaplan.

Natuurontwikkeling in dichtbevolkte gebieden stuit vaak op weerstand van belangengroepen. Scalluvia is erin geslaagd om omwonenden en betrokkenen mede-eigenaar te maken van het natuurgebied Polders van Kruibeke. Daarom is het project uit 75 inzendingen geselecteerd als finalist in de categorie ‘Draagvlak creëren’.

Met deze Natura 2000 Award wil de Europese Commissie de uitblinkers in draagvlakversterking voor haar beleid rond natuur en biodiversiteit in de schijnwerpers plaatsen. De stappen die tot het succes van Scalluvia geleid hebben, de ‘10 sleutels tot mede-eigenaarschap’, zijn een voorbeeld voor gelijkaardige projecten in heel Europa.

Nieuwe habitat voor zeldzame soorten

Scalluvia loopt later dit jaar af. In juni vindt het slotsymposium plaats. Het hoofddoel van het project was het herstel van elzenbroekbossen en kreken in de Polders van Kruibeke. Op die manier hebben we een thuis gecreëerd voor zeldzame soorten zoals de bittervoorn, de kleine modderkruiper, de blauwborst, de ijsvogel, het woudaapje en de purperreiger. Het project kreeg middelen via het LIFE+-programma. Daarmee ondersteunt Europa de ontwikkeling van verschillende Natura 2000-gebieden.

Stem!

Scalluvia is als enig Vlaams LIFE+-project genomineerd. Een professionele jury kiest de winnaars. Je kan het project steunen door te stemmen voor de publieksprijs, de felbegeerde European Citizens’ Award. Je kan je stem nog uitbrengen tot 22 april via http://natura2000award-application.eu/finalist/3513.