Open ruimte, natuur, erfgoed … De Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen barst van de troeven. Die willen de partners van Schelde Sterk Merk graag uitspelen. In augustus starten ze met een nieuw project, dat het pad effent voor een uitgestrekt ‘Rivierpark’.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft het strategische project ‘Op weg naar Rivierpark Scheldevallei’ officieel goedgekeurd. Vandaag komt de minister samen met collega Ben Weyts en liefst veertig Vlaamse, provinciale, regionale, gemeentelijke én private partners de oprichting van Rivierpark Scheldevallei vieren in de scheepswerven van Baasrode (Dendermonde). Ze ondertekenen dan het charter voor Rivierpark Scheldevallei.

Trekpleister van formaat

Minister Schauvliege trekt 300.000 euro uit voor het project. Met die subsidie kunnen de partners van Schelde Sterk Merk voorbereidingen treffen voor een uniek park dat zich uitstrekt over de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, de Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en tot slot de Rupelstreek. Elk van die gebieden bulkt van de troeven: mooie open ruimte met landbouw, natuur, erfgoed ... In de Polders van Kruibeke en de Kalkense Meersen creëerden we met het Sigmaplan bijvoorbeeld al zeldzame natuur. En ook op andere plaatsen tussen Gent en Antwerpen herstellen we typische riviernatuur in ere, met aandacht voor landbouw en erfgoed.

Door in de Scheldevallei de natuur, het landschap, toerisme en recreatie, landbouw en erfgoed te behouden en te ontwikkelen, wil Schelde Sterk Merk een trekpleister creëren voor toeristen en dagjesmensen én een vallei waar het aangenaam en kwaliteitsvol wonen is. “Rivierpark Scheldevallei vertrekt vanuit specifieke troeven van de streek. Door de ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied op elkaar af te stemmen, zal de regionale aantrekkingskracht van de hele streek versterkt worden, alsook haar imago en identiteit”, aldus minister Schauvliege.

Het project ‘Op weg naar Rivierpark Scheldevallei’ gaat in augustus van start. Het Rivierpark wordt in 2020 voorgesteld aan het publiek. Tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben.

Wat is Schelde Sterk Merk?

In de schoot van Regionaal Landschap Schelde-Durme zet Schelde Sterk Merk in op de leef- en beleefbaarheid van de Scheldevallei. Dertig partners willen samen de lopende initiatieven beter op elkaar afstemmen om de Schelderegio op een hoger niveau te tillen en de kwaliteiten van het gebied voor inwoners en bezoekers te versterken. Zo wordt de Schelde ‘een sterk merk’ dat garant staat voor een kwaliteitsvolle groene infrastructuur in de verstedelijkte Vlaamse ruit.