In de Durmevallei werken we in kader van het Sigmaplan aan waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie. Voor die herinrichting moeten we ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen. Op 25 februari jl. keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Durmevallei fase 2 goed.

 

Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van Hamme, Waasmunster en Zele. De Vlaamse Regering wil hiermee de vallei van de Durme vrijwaren van landbouw en natte natuurgebieden ontwikkelen.

 

Bedoeling is om via de nodige bestemmingswijzigingen een aantal projecten van het Sigmaplan in de Durmevallei mogelijk te maken. Dat omvat onder meer de ontwikkeling van een aantal wetlands en estuariene natuurgebieden in de Sombeekse Meersen (Potpolder I), de Oude Durme, de Polder van Waasmunster, de Durmemeersen (Potpolder V), de Putten van Ham, het gebied Hof ten Rijen en in delen van Potpolder IV. Het plan zal ook het gebied rond de Oude Durme afbakenen als erfgoedlandschap. Bij de uitwerking van het plan gaat er bijzondere aandacht naar het versterken van de mogelijkheden voor recreatie en natuur- en landschapsbeleving in de vallei.

 

Van 29 maart tot 27 mei 2022 zal er een publieke consultatie over de startnota plaatsvinden. Meer info hierover vind je binnenkort op het inspraakportaal van het Departement Omgeving.