Op Linkeroever in Antwerpen verhogen we de dijken om het binnenland beter te beschermen tegen overstromingen. Dat is meteen ook de ideale gelegenheid om de publieke ruimte in een nieuw jasje te steken. Stad Antwerpen zal hier een groene wandelpromenade aanleggen. De uitwerking van het masterplan en het ontwerp van de nieuwe Scheldeboorden is nu officieel gestart.

Dijkverhoging

Bij stormtij moeten de dijken langs de Schelde grote hoeveelheden water tegenhouden, die met een enorme kracht de rivier binnenkomen. Studies wezen uit dat de dijken vandaag niet hoog genoeg zijn om zulke stormen het hoofd te bieden. Om Linkeroever te beschermen tegen deze overstromingen, verhogen we de dijken daarom met ongeveer 1 meter (tot 9,25 meter TAW*).

Groene wandelpromenade

Voor Stad Antwerpen vormen deze werken het perfecte moment om de publieke ruimte opnieuw in te richten. Met een groene wandelpromenade van 6 kilometer wil de stad van Linkeroever een plek voor recreatie en plezier maken. En dat in een natuurlijke omgeving. Op de verhoogde dijk, met verschillende uitkijkpunten en steigers, zal je onafgebroken langs de Schelde kunnen wandelen. Zo geniet je van de unieke natuur en de uitzichten die Linkeroever zo typeren.

Ontwerpen met de buurt

Na een ontwerpwedstrijd stelde het stadsbestuur een team onder leiding van Bureau Bas Smets aan voor zowel de opmaak van het masterplan als het ontwerp en de uitvoering van de wandelpromenade. Samen met buurtbewoners, lokale horeca, verenigingen en experten zal dit team de komende maanden definitief vormgeven aan het masterplan. Om iedereen te informeren, staat er deze zomer een infotentoonstelling langs de Scheldeboorden. De panelen geven meer informatie over de ambities en plannen per zone.

Planning

In de herfst van 2021 wordt de analyse- en visiefase afgerond. Daarna begint het ontwerpproces. Het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever zou klaar moeten zijn in de zomer van 2022. Wordt dat goedgekeurd, dan kan het ontwerpproces van de noordelijke en zuidelijke zone starten. Als alles goed gaat, zijn de eerste ingrepen eind 2023 zichtbaar.

 

*TAW: de Tweede Algemene Waterpassing is een referentie voor hoogtemetingen in België.