Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de plannen voor het Sigmaproject Nete en Kleine Nete vorm te geven. Het deelproject Beneden-Nete, dat de vallei tussen de Beneden-Nete en het Netekanaal omvat, staat bovenaan het lijstje. Een stand van zaken.

Elk Sigmaproject doorloopt een hele procedure voor we aan de slag kunnen gaan. Zo vond in maart van dit jaar de plenaire vergadering over het ontwerp-RUP Beneden-Nete plaats. RUP staat voor ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’. Met zo’n plan kan de overheid de bestemming van een gebied (natuur, landbouw, huizen of industrie) wijzigen. De voorbereidende documenten en het verslag van de plenaire vergadering vind je hier.

In juli keurde de dienst Milieueffectrapportagebeheer het plan-MER (milieueffectrapport) goed. In zo’n rapport onderzoeken deskundigen welke gevolgen het project zal hebben op mens en milieu. Je vindt het goedkeuringsverslag en het plan-MER hier.

Deelprojecten

Hof van Lachenen en Anderstadt III

Het technisch ontwerp voor de geplande natuurinrichting is opgemaakt en de onderhandelingen om de gronden binnen het deelgebiedHof van Lachenen te verwerven, zijn opgestart. De volgende stap is de omgevingsvergunning aanvragen (een vergunning om in deze gebieden te werken). Die aanvragen bereiden we nu voor.

Polder van Lier

Ook voor de werken in het overstromingsgebied Polder van Lier bereiden we de aanvraag van de omgevingsvergunning voor. We leggen nu de laatste hand aan het technisch ontwerp voor de nieuwe uitwateringssluis. Daarnaast willen we hier meer open water creëren. De plannen daarvoor werken we momenteel af. Alle percelen waarop we willen werken, hebben we intussen verworven. De volgende stap is de opmaak en publicatie van een aanbestedingsdossier.

Anderstadt I

Het voorontwerp voor de geplande inrichtingswerken is in opmaak.