Het Sigmaplan voorziet een volledige renovatie van de Scheldekaaien in Antwerpen. Hiervoor werd de kaaimuur verdeeld in 7 zones. Naast de centrale kaaizone liggen het Loodswezen en het Bonapartedok, vlak aan het Museum aan de Stroom (MAS). Iets verder vind je het Margueriedok. Op beide plaatsen zitten we in de eerste fase van de renovatie: de stabilisatie van de historische kaaimuur. 

Begin 2020 startten de stabilisatiewerken aan het Loodswezen. Een jaar later is de eerste bocht rond het Loodswezengebouw klaar. Tijdens onze werken botsten we op de Spaanse omwalling, de 16de-eeuwse stadsversterking rond Antwerpen die bestond uit tal van poorten en bastions. De dienst Archeologie van Stad Antwerpen bracht deze omwalling in kaart via een 3D-scan. De Spaanse omwalling werd grotendeels bewaard en opnieuw onder de grond gestoken.

Ponton Marguerie kreeg grondige renovatiebeurt

Niet ver van het Loodswezen ligt het Margueriedok. Hier herstellen we de voegen van de kaaimuur, maken we de stenen proper en vervangen we ze waar nodig.

We haalden het ponton, dat hier al 50 jaar ligt, uit het water voor een volledige renovatie. We verwijderden alle lagen en voerden structurele aanpassingen en herstellingen uit waar nodig. In oktober vorig jaar werd het volledig geconserveerd en ingevaren. Het ponton wordt momenteel gebruikt door Brabo en de scheepvaartpolitie, maar ook door hulpdiensten zoals de brandweer.

Ponton Marguerie

Onverwachte vertraging

Tussen het Margueriedok en de nieuwe cruiseterminal zijn de stabilisatiewerken begonnen, maar ze verlopen minder vlot dan we gehoopt hadden. We ontdekten namelijk een lek onder de kaaimuur. Pas als dat gedicht is, kunnen we de werken voortzetten. Dit zorgt voor enige vertraging. We verwachten dat we de stabilisatiewerken kunnen afronden in de herfst van dit jaar. Als die stabilisatiewerken klaar zijn, verhogen we de waterkering en wordt het openbaar domein ingericht. Die werken zullen ten vroegste in 2023 opgestart worden.

Wil je op de hoogte blijven van het verloop van onze werken? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

© Stad Antwerpen en Dirk Kerstens