Op 28 juni organiseerden De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos een infomarkt in Kasteel van Nieuwland – De Postiljon te Aarschot en dit in het kader van de werken op de linkeroever tussen Aarschot en Werchter. De 90 aanwezigen kregen eerst een presentatie over de geplande aantakkingen. Daarna stond een uitstap naar een recent opnieuw aangetakte meander op het programma en dit onder deskundige begeleiding. Nadien was er tijd voor een drankje en een babbel.

 

presentatie-werken-linkeroever

 uitstap-naar-meander

Het Sigmaplan heeft tot doel Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En tegelijk de waardevolle riviernatuur een boost geven. Eén van de projecten in uitvoering is het Sigmaproject Demervallei, dat zich uitstrekt van Diest tot Werchter.

 

Op de linkeroever van de Demer tussen Aarschot en Werchter, geven we typisch valleibos opnieuw alle kansen. Ter hoogte van Betekom voorzien we natte graslanden. Waar mogelijk verbinden we in deze langgerekte boszone verschillende historische meanders met elkaar, zodat terug een meer natuurlijke en vrij meanderende rivierloop ontstaat, evenwijdig aan de vroegere hoofdloop. Net opwaarts van de samenvloeiing met de Dijle leggen we een doorsteek van 100 meter aan naar een waterbuffergebied. Dit zorgt ervoor dat het deelgebied snel kan afwateren zodra de waterstanden op de Dijle dat toelaten en zodat bossen niet te lang onder water blijven staan.