Tijdens de namiddag en avond van woensdag 3 januari deden zich sterk verhoogde waterpeilen voor op de Schelde en haar zijrivieren. Er was sprake van een gevaarlijk stormtij: de combinatie van springtij en een westerstorm op de Noordzee. 15 van de 16 gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan bufferden overtollig rivierwater.

Woensdagnamiddag steeg het waterpeil van de Schelde in Antwerpen tot 7,16 meter TAW. Ook verder landinwaarts zetten de verhoogde waterpeilen zich verder door. De waterkeringen en overstromingsgebieden die reeds aangelegd werden in het kader van het Sigmaplan, dat bedoeld is voor dit soort gevaarlijke omstandigheden, bewezen hun nut en tonen de noodzaak aan van de verdere afwerking van het Sigmaplan.

Sigmagebieden in werking

Aan de Scheldekaaien in Antwerpen stroomde het Scheldewater over de kaaivlakte. Aan de overgang naar de stad werd het water tegengehouden door de betonnen waterkeringsmuur, die Antwerpen tegen wateroverlast moet beschermen. Verder landinwaarts werd het overtollige water opgevangen in de daarvoor bestemde gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan. In totaal telt Vlaanderen zestien van die gebieden, waarvan de volgende vijftien in werking traden: Tielrodebroek (Tielrode), Groot Schoor (Hamme), Uiterdijk (Dendermonde), Anderstadt I en II (Lier), Polder van Lier (Lier), Lippenbroek (Hamme), Scheldebroek (Berlare), Potpolder I (Waasmunster), Potpolder IV (Waasmunster), Bovenzanden (Heindonk), Zennegat (Mechelen), Paardeweide (Berlare), Bergenmeersen (Wichelen) en de Polders van Kruibeke.

Dat laatste is een primeur: de recent aangelegde Polders van Kruibeke vormen met hun 600 hectare het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van het Sigmaplan. Het is de eerste keer dat dit grootschalige overstromingsgebied in werking treedt. Door haar grote waterbergingsvermogen is het gebied een cruciale schakel in de keten van overstromingsgebieden van het Sigmaplan. Bekijk het filmpje over het stormtij in de Polders van Kruibeke hier.

Praktische gevolgen stormtij

De dijken aan de rivierzijde van de gecontroleerde overstromingsgebieden aan de Schelde bleven afgesloten voor recreanten tijdens de duur van het stormtij. Pas nadat de waterstanden opnieuw gezakt waren, werden de dijken opnieuw opengesteld. Het verbod op scheepvaart op de Schelde (tussen Wintam en Dendermonde), de Rupel, de Beneden‐Nete en de Beneden‐Dijle werd opgeheven zodra de waterstanden weer verlaagd waren, in de loop van de avond.

Een deel van de aanloopsteigers van verschillende veren kwamen onder water te staan door de hoge waterstanden, waardoor de veerdiensten tijdelijk buiten dienst waren. Het ging om de Scheldeveren Kruibeke‐Hoboken en Bazel‐Hemiksem. Ook de Polders van Kruibeke waren tijdens het stormtij afgesloten en in de loop van de avond weer gedeeltelijk opengesteld; met uitzondering van de Blauwe Gaanweg, de Zandgaanweg, het benedendijkse jaagpad aan de ringdijk en de Scheldedijk. Donderdagochtend rond 10 uur zullen de Polders van Kruibeke waarschijnlijk weer volledig toegankelijk zijn.

Update verwachtingen

Nog zeker tot vrijdag zullen zich verhoogde hoog‐ en laagwaters voordoen langs de Boven‐Zeeschelde. Stormtijen worden de komende dagen niet meer verwacht in het Zeescheldebekken. De meest recente verwachtingen voor de peilen op de Schelde worden regelmatig geüpdatet en zijn terug te vinden in het hoogwaterbericht van het Waterbouwkundig Laboratorium en op www.waterinfo.be.