Het lokaal van de scouts van Baasrode krijgt een nieuw plekje. Het ligt namelijk midden in een gebied dat in de toekomst water moet bergen. Ook enkele hengelvijvers aan de rand van het gebied verhuizen.

Met het Sigmaplan werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos aan een overstromingsveiliger en natuurlijker Zeescheldebekken. Zo ook in de omgeving van Dendermonde, die altijd al gevoelig was voor wateroverlast. We leggen er een gecontroleerd overstromingsgebied aan dat bij stormtij het overtollige water uit de Schelde bergt. De brede regio van Dendermonde zal na de aanleg van het Sigmagebied Vlassenbroek veel beter beschermd zijn tegen wateroverlast. Bovendien komt er waardevolle riviernatuur tot stand, met slikken en schorren en tal van zeldzame planten- en diersoorten.

Positief elan

In het kader van de aanleg van het overstromingsgebied vernieuwden we eerder al het pompstation aan Broekkant. We verplaatsten ook de ondergrondse gasleidingen van de rechter- naar de linkeroever van de Schelde. Nu krijgen de hengelvijvers en het scoutslokaal een nieuwe plaats. “Vandaag ondertekenen we twee concessieovereenkomsten voor de terreinen, één met de hengelclubs en één met de scouts. We hopen dat we in de toekomst het Sigmaproject kunnen verderzetten met hetzelfde positieve elan, en samen werk kunnen maken van een polder waar het aangenaam vertoeven is”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Nieuw scoutslokaal

“Toen enkele jaren geleden bekend raakte dat de lokalen van de Sint-Ursmarusscouts in het toekomstige overstromingsgebied liggen, was er even ongerustheid”, zegt Piet Buyse, burgemeester van Dendermonde. “Maar De Vlaamse Waterweg nv nam al snel contact met ons op om te zoeken naar een oplossing. Samen met de scouts tekenden we plannen uit voor een nieuw lokaal. De scouts nemen het terrein in concessie van De Vlaamse Waterweg nv. De scouts zorgen ook voor de bouw van het lokaal. Die werken zullen dit jaar starten.”

Hengelvijvers verhuizen

In het uiterste zuiden van Vlassenbroek liggen de hengelvijvers van zes visclubs. Een aantal van die vijvers ligt in het toekomstige overstromingsgebied en op het tracé van de ringdijk die we daar zullen optrekken. Daarom moeten ze worden gedempt. Maar ze krijgen een nieuwe stek. Chris Danckaerts: “Tussen het pompstation en Broekkant leggen we twee nieuwe vijvers aan, vlak bij de vijvers die niet verdwijnen dus. De hengelclubs nemen het terrein en de hengelvijvers bij ons in concessie. De oude vijvers verdwijnen pas wanneer de nieuwe in gebruik worden genomen. En dat zal niet lang meer duren, de voorbereidende werken op het terrein voor de aanleg van de vijvers zijn al aangevat.”